REGRESNÍ TERAPIE

KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Historie kraniosakrální TERAPIE

Kraniosakrální terapii, přesněji kraniosakrální osteopatii vymyslel ve 30. letech 20. století William Garner Sutherland. 

Při pohledu na vypreparovanou lebku ho zaujala myšlenka, že lebeční švy spánkových kostí v místě, kde se stýkají s temenními kostmi, jsou „zkosené jako žábry ryby, což naznačuje kloubní pohyblivost pro dýchací mechanismus“. Vytvořil teorii o tom, jak centrální systém mezi craniem (lebkou) a sacrem (kostí křížovou) a jejich pohyb v tekutinách ovlivňuje lidskou bytost. 

Domníval se, že lebeční kosti ve skutečnosti nejsou srostlé, ale že se pohybují, a že tento pohyb indikuje respirační (dechový) systém. Stejně tak vytvořil teorii o síle, která pohybuje potencí (bioenergií), tekutinami, tkáněmi a kostmi. 

Tyto pohyby mají být způsobeny pohybem základní životní síly, kterou nazval „dech života“, a jsou projevem základních samoléčivých a samoregulačních sil v těle. 

V letech 1975 – 1983 John Upledger a neurofyziolog a histolog Ernest W. Retzlaff působili na Michiganské státní univerzitě jako kliničtí výzkumníci a profesoři. Sestavili výzkumný tým, který dále studoval Sutherlandovu teorii pohybu lebečních kostí. Upledger a Retzlaff publikovali své výsledky, které interpretovali jako podporu jak konceptu pohybu lebečních kostí, tak konceptu lebečního rytmu. 

 (Wikipedie)