KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE

REGRESNÍ TERAPIE

KONTRAINDIKACE KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE

I když je kraniosakrální osteopatie považována za jemnou a bezpečnou terapii, existují některé kontraindikace, při kterých by tato metoda neměla být použita. Mezi tyto kontraindikace patří:

1. Akutní zánětlivé stavy: Kraniosakrální terapie není vhodná pro osoby s akutními infekcemi nebo záněty, jako jsou například hnisavý zánět středního ucha či meningitida.

2. Zlomeniny lebky nebo páteře: U pacientů se zlomeninami lebky nebo páteře je nutné vyčkat na hojení a stabilizaci stavu.

3. Hemoragie nebo nitrolební krvácení: Pacienti s mozkovým krvácením, aneuryzmaty nebo nedávnými mrtvicemi by neměli podstoupit tuto terapii.

4. Zvýšený nitrolební tlak: U pacientů se zvýšeným nitrolebním tlakem může manipulace s lebkou způsobit komplikace.

5. Nestabilní fraktury: Kraniosakrální terapie by neměla být prováděna u pacientů s nestabilními frakturami kostí, dokud se stav nezstabilizuje.

6. Akutní cerebrovaskulární příhoda (CVA): U pacientů s akutním cévním mozkovým příhodou by mohla kraniosakrální terapie zhoršit stav.

7. Nádory: V případě nádorů v oblasti centrálního nervového systému by měl být přístup k léčbě konzultován s ošetřujícím lékařem.

8. Podezření na infekci nebo zánět míchy či mozku: Kraniosakrální terapie by neměla být prováděna, pokud existuje podezření na infekci nebo zánět v oblasti míchy či mozku.

Důležité je konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem nebo specialistou před zahájením kraniosakrální osteopatie, aby bylo zajištěno, že tato metoda je pro vás bezpečná a vhodná.