regresní terapie

kraniosakrální TERAPIE

PRŮBĚH KRANIOSAKRÁLNÍ TERAPIE

Kraniosakrální terapie trvá běžně 1 – 1,5 hodiny.

Klient leží na masérském lůžku v poloze na zádech. Ošetření probíhá v pohodlném oblečení.

Jde o velmi relaxační techniku, kdy není vyjímkou, že klient během ošetření, a to zejména ošetření lebky, usne.

Vždy záleží na konkrétních potížích klienta, ale ve většině případů je vhodné ošetření opakovat minimálně 3x v průběhu několika týdnů.