KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE

REGRESNÍ TERAPIE

Kraniosakrální osteopatie trvá běžně 1,5  hodiny.

Klient leží na masérském lůžku v poloze na zádech. 

Ošetření probíhá v oblečení.

Jde o velmi relaxační techniku, kdy není vyjímkou, že klient během ošetření a to zejména lebky usne.