KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE

REGRESNÍ TERAPIE

kontraindikace

Regresní terapii není vhodné podstupovat pokud máte:

 

– těžké deprese

–  schizofrenii

– bipolární poruchu

– nemůžetet ležet delší dobu na zádech

 – samozřejmostí je vyloučení terapie pod vlivem alkoholu, drog, některých psychofarmak a tlumících léků

Užíváte-li antidepresiva, terapie je možná, ovšem záleží na typu antidepresiv a jejich množství.